Reklamace

Jak podat reklamaci?

Zašlete nám e-mail. E-mail musí obsahovat:

  • číslo objednávky
  • zboží, kterého se reklamace týká
  • popis zjištěných závad a jejích projevů

Poštou

Zašlete nám vyplněný reklamační list na adresu: Ing. Miroslav Sázovský, Tolstého 20, 61600 Brno - Žabovřesky

Zaslání reklamovaného zboží

Kupující doručí reklamované zboží poštou nebo jiným dopravcem na adresu prodejce: Ing. Miroslav Sázovský, Tolstého 20, 61600 Brno - Žabovřesky

Zboží je nutné doručit k reklamaci kompletní.

Jestliže reklamace bude oprávněná, náklady spojené se zaslání zboží vám budou uhrazeny na účet dle dohody.

Rozhodnutí o reklamaci a vrácení peněz

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetkami, informativními nálepkami, sériovými čísly, se známkami neoprávněného či neodborného zásahu do přístroje apod.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení.

Vrácení zboží ve čtrnáctidenní lhůtě

Na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží do 14 dnů od data prodeje máte právo vždy, pokud jste spotřebitel (tedy osoba, která při uzavírání smlouvy nejednala v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti). Právo na vrácení zboží Vám vzniká i při osobním odběru a zboží je možné vrátit v rámci této lhůty bez udání důvodu s výjimkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

Zákazník má nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené, za splnění následujících podmínek:

  • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě digitálních nosičů (CD, DVD) nesmí být porušen igelitový přebal.
  • nakupující doručí vrácené zboží poštou na vlastní náklady na adresu prodejce.

Právo na odstoupení od smlouvy se netýká digitálního obsahu, které nebylo dodáno na pevném nosiči, tedy na e-knihy a audioknihy v mp3 ke stažení.

Kontakt: reklamace@sazovsky.cz

Vracené zboží prosím dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Pozor: přiložte prosím vyplněný formulář Odstoupení spotřebitele.

Vrácení peněz

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet nebo v případě, že jste zboží uhradil kartou, Vám je vrátíme na kartu co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení.

01.06.2020